More
  StartKryptowährung NewsBest 8 instagram nft ethereum solana monday nftsnelsoncoindesk - Krypto-NFTs

  Best 8 instagram nft ethereum solana monday nftsnelsoncoindesk – Krypto-NFTs

  Reading: Top Instagram nft ethereum solana monday nftsnelsoncoindesk – Krypto-NFTs

  2 Instagram nft ethereum flow monday nftsnelsoncoindesk

  Instagram nft ethereum flow monday nftsnelsoncoindesk
  • Author: crypto4m.com
  • Published Date: 10/15/2021
  • Review: 4.71 (476 vote)
  • Summary: Mạng xã hội Instagram sẽ tiến hành thí điểm tích hợp NFT từ Ethereum, Polygon, Solana và Flow trong tuần tới. Đơn vị này cũng nhấn mạnh sẽ không tính phí 
  • Matching search results: Instagram cũng công bố giao diện mới sau khi tích hợp NFT. Theo đó, mạng xã hội hình ảnh này sẽ gắn thẻ NFT là các “digital collectible” (vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số’, được đại diện bằng một hình lục giác. Twitter cũng để khung ảnh đại diện NFT …

  3 Instagram to Support NFTs From Ethereum, Solana, and Others

  • Author: beincrypto.com
  • Published Date: 11/30/2021
  • Review: 4.56 (254 vote)
  • Summary: · Instagram plans to integrate non-fungible tokens (NFTs) from top platforms such as Solana, Ethereum Flow, and Polygon, Coindesk reported
  • Matching search results: Instagram cũng công bố giao diện mới sau khi tích hợp NFT. Theo đó, mạng xã hội hình ảnh này sẽ gắn thẻ NFT là các “digital collectible” (vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số’, được đại diện bằng một hình lục giác. Twitter cũng để khung ảnh đại diện NFT …

  4 Instagram to support NFTs from Ethereum, Solana, Polygon, & Flow

  • Author: blockchain-council.org
  • Published Date: 02/21/2022
  • Review: 4.31 (456 vote)
  • Summary: · Instagram to support NFTs from Ethereum, Solana, Polygon, & Flow … to Instagram, with a test program slated to begin as soon as Monday
  • Matching search results: Instagram cũng công bố giao diện mới sau khi tích hợp NFT. Theo đó, mạng xã hội hình ảnh này sẽ gắn thẻ NFT là các “digital collectible” (vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số’, được đại diện bằng một hình lục giác. Twitter cũng để khung ảnh đại diện NFT …

  5 Instagram to Add Support for NFTs on Ethereum, Solana and Other Chains

  • Author: u.today
  • Published Date: 01/13/2022
  • Review: 4.19 (202 vote)
  • Summary: · Instagram is reportedly ready to launch a feature that will allow users to display non-fungible tokens
  • Matching search results: Instagram cũng công bố giao diện mới sau khi tích hợp NFT. Theo đó, mạng xã hội hình ảnh này sẽ gắn thẻ NFT là các “digital collectible” (vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số’, được đại diện bằng một hình lục giác. Twitter cũng để khung ảnh đại diện NFT …

  6 Instagram plant Integration von Ethereum, Polygon, Solana und Flow NFTs

  • Author: btc-echo.de
  • Published Date: 08/06/2022
  • Review: 3.84 (549 vote)
  • Summary: · Die Social-Media-Plattform Instagram zieht nach und plant ähnlich wie der Kurznachrichtendienst Twitter eine Integration von NFTs
  • Matching search results: Instagram cũng công bố giao diện mới sau khi tích hợp NFT. Theo đó, mạng xã hội hình ảnh này sẽ gắn thẻ NFT là các “digital collectible” (vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số’, được đại diện bằng một hình lục giác. Twitter cũng để khung ảnh đại diện NFT …

  7 CoinDesk on Twitter: „BREAKING: Meta’s Instagram intends to

  • Author: twitter.com
  • Published Date: 10/15/2021
  • Review: 3.76 (232 vote)
  • Summary: · The announcement of the pilot could come as soon as Monday. … Meta’s Instagram to Support NFTs From Ethereum, Polygon, Solana, Flow
  • Matching search results: Instagram cũng công bố giao diện mới sau khi tích hợp NFT. Theo đó, mạng xã hội hình ảnh này sẽ gắn thẻ NFT là các “digital collectible” (vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số’, được đại diện bằng một hình lục giác. Twitter cũng để khung ảnh đại diện NFT …

  8 Metas Instagram to Support NFTs From Ethereum, Polygon, Solana, Flow

  • Author: finance.yahoo.com
  • Published Date: 06/07/2022
  • Review: 3.42 (534 vote)
  • Summary: · Meta’s Instagram to Support NFTs From Ethereum, Polygon, Solana, Flow … to Instagram with the announcement of a pilot as soon as Monday
  • Matching search results: Instagram cũng công bố giao diện mới sau khi tích hợp NFT. Theo đó, mạng xã hội hình ảnh này sẽ gắn thẻ NFT là các “digital collectible” (vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số’, được đại diện bằng một hình lục giác. Twitter cũng để khung ảnh đại diện NFT …